Категории
Профил на купувача

„Услуги по предоставяне на обновявания за притежавани от Министерство на околната среда и водите – Централна администрация (МОСВ-ЦА) софтуерни лицензи за виртуализация“

Номер: 265
актуална от: 16 март 2018 | 13:37
актуална до: 28 април 2022 | 18:00

Обява за събиране на оферти с предмет: „Услуги по предоставяне на обновявания за притежавани от Министерство на околната среда и водите – Централна администрация (МОСВ-ЦА) софтуерни лицензи за виртуализация“

Не са открити записи
Не са открити записи