Категории
Профил на купувача

„Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България“

Номер: 295
актуална от: 07 юни 2018 | 13:00
актуална до: 02 януари 2029 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България“

Не са открити записи
Не са открити записи