Категории
Профил на купувача

Пазарни консултации относно: „Консултантска помощ за изготвяне на Техническа спецификация за дигитализация, електронно съхранение и осигуряване на достъп до данните от раздел V и V-5 от Хидрогеология на Националния Геофонд”
/архив/

Номер: 296
актуална от: 01 юни 2018 | 11:53
актуална до: 30 юни 2021 | 18:00

Пазарни консултации относно: „Консултантска помощ за изготвяне на Техническа спецификация за дигитализация, електронно съхранение и осигуряване на достъп до данните от раздел V и V-5 от Хидрогеология на Националния Геофонд”

Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи