Категории
Профил на купувача

„Организиране и провеждане на събития, срещи и конференции“ с две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Организиране и провеждане на събития и срещи по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG), финансиран по Програма LIFE“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Организиране и провеждане на събития, срещи и конференции по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на ФМ на ЕИП 2014-2021“

Номер: 327
актуална от: 26 октомври 2018 | 16:50
актуална до: 31 декември 2022 | 16:50

Открита процедура с предмет: „Организиране и провеждане на събития, срещи и конференции“ с две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Организиране и провеждане на събития и срещи по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG), финансиран по Програма LIFE“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Организиране и провеждане на събития, срещи и конференции по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на ФМ на ЕИП 2014-2021“

Не са открити записи
Не са открити записи