Категории
Профил на купувача

Осигуряване на поддръжка на информационна система за защитените зони, разработена по проект DIR-59318-2-3 "Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа "Натура 2000"
/архив/

Номер: 334
актуална от: 23 ноември 2018 | 17:26
актуална до: 31 декември 2021 | 18:00

Пряко договаряне с предмет: Осигуряване на поддръжка на информационна система за защитените зони, разработена по проект DIR-59318-2-3 "Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа "Натура 2000"

Не са открити записи
Не са открити записи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000093578196
  Удостоверено време: 17.12.2018 17:31:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000093578193
  Удостоверено време: 17.12.2018 17:31:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000093578191
  Удостоверено време: 17.12.2018 17:31:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000093578192
  Удостоверено време: 17.12.2018 17:31:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000140120169
  Удостоверено време: 11.01.2021 11:49:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Не са открити записи