Категории
Профил на купувача

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Рамково споразумение № СПОР-9 от 30.05.2017 г. и Допълнително споразумение с № 1/14.11.2018 г. към Рамково споразумение № СПОР-9 от 30.05.2017 г.
/архив/

Номер: 342
актуална от: 19 декември 2018 | 15:00
актуална до: 30 юни 2022 | 17:00

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства, Обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки HP (Ейч Пи)” по Рамково споразумение № СПОР-9 от 30.05.2017 г. и Допълнително споразумение с № 1/14.11.2018 г. към Рамково споразумение № СПОР-9 от 30.05.2017 г. за нуждите на Министерството на околната среда и водите

Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи