Категории
Профил на купувача

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на МОСВ”, с 4 обособени позиции
/архив/

Номер: 343
актуална от: 07 януари 2019 | 12:00
актуална до: 07 февруари 2022 | 23:59

Процедурата е прекратена с Решение №21/22.01.2019 г. на Възложителя.

Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи