Категории
Профил на купувача

„Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Министерството на околната среда и водите и структурите му чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на съществуващия номерационен план“
/архив/

Номер: 398
актуална от: 18 юли 2019 | 16:42
актуална до: 18 юли 2022 | 16:42
Не са открити записи
Не са открити записи