Категории
Профил на купувача

„Определяне на екологичния капацитет на комплексните и значими язовири от Приложение 1 на Закона за водите (с изключение на тези за питейно-битово водоснабдяване) за осъществяване на сладководно рибовъдство, съгласно методиката, разработена по проект FISHFARMING“

Номер: 400
актуална от: 12 август 2019 | 10:00
актуална до: 30 септември 2024 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Определяне на екологичния капацитет на комплексните и значими язовири от Приложение 1 на Закона за водите (с изключение на тези за питейно-битово водоснабдяване) за осъществяване на сладководно рибовъдство, съгласно методиката, разработена по проект FISHFARMING“

Не са открити записи
Не са открити записи