Категории
Профил на купувача

„Изграждане на система за издаване на сертификати за видове по Регламент 338/97 относно защитата на видове от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях“

Номер: 416
актуална от: 25 октомври 2019 | 10:00
актуална до: 25 октомври 2025 | 18:00

Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Изграждане на система за издаване на сертификати за видове по Регламент 338/97 относно защитата на видове от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях“

Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи