Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Министерство на околната среда и водите – ЦА МОСВ и структурите му при запазване на съществуващ номерационен план”
/архив/

Номер: 85
актуална от: 31 октомври 2014 | 13:04
актуална до: 31 декември 2017 | 17:00
Не са открити записи
Не са открити записи