Категории
Профил на купувача

Процедура на договаряне без обявление: Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и две жилищни помещения на МОСВ в гр. София.
/архив/

Номер: 88
актуална от: 24 ноември 2014 | 14:11
актуална до: 31 януари 2018 | 17:00
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи