Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на 24 броя автомобили на МОСВ-ЦА, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“, включваща 8 обособени позиции
/архив/

Номер: 91
актуална от: 12 декември 2014 | 09:54
актуална до: 29 декември 2017 | 17:00
Не са открити записи
Не са открити записи