РИОСВ – Монтана спря инсталация за производство на екобрикети

06 март 2018 | 09:55

РИОСВ – Монтана приложи принудителна административна мярка /ПАМ/, за спиране на инсталация за производство на екобрикети във Видин, кв.“Триъгълника“ и е връчена на представляващия юридическото лице – оператор.  Мярката е  издадена през февруари 2018 г.  

При проверка в края на 2017 г. е установено, че инсталацията е без необходимите съгласувателни и разрешителни документи, съгласно екологичното законодателство, за  което е проведено административно наказателно производство.

Наложената заповед за пломбиране /ПАМ/ е последващо действие от страна на РИОСВ - Монтана.