РИОСВ-Перник провери района на снимките на ТВ продукция „Фермата“

21 септември 2017 | 15:25

На 20.09.2017 г. РИОСВ – Перник провери землището на село Студена (в близост до с. Боснек) на територията, на която е временното селище за снимките на телевизионната продукция „Фермата“. Проверката е направена по сигнал за замърсяване на терена.

На обекта и извън него не са установени битови отпадъци и разливи от отпадъчни води. Почистването се извършва от специализирани фирми регулярно. Това са заключенията на експертите от екоинспекцията на мястото на снимките.