Световен ден на водата - 22 март 2018 г.

Световният ден на водата всяка година се отбелязва на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й.

Инициативата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

През 2018 г. темата на кампанията е „Природата за водата“, която насочва внимание към това как можем да използваме природата, за да се справим с предизвикателствата на водата от 21-ви век.

 Информация за Световния ден на водата 2018 г. (на български език и на английски език).

Официален сайт на Деня на водата - http://www.worldwaterday.org

Инициативи на МОСВ, посветени на Световния ден на водата.