Три превишения на нормите за серен диоксид регистрира днес автоматичната станция в Димитровград

07 февруари 2008 | 12:55


В три последователни часа днес автоматичната измервателна станция в град Димитровград регистрира превишения на средночасовата норма за серен диоксид в атмосферния въздух. Отчетените концентрации в 09:00, 10:00 и 11:00 часа днес са съответно 364.68, 414.60 и 447.30 микрограма на кубичен метър въздух.
Измерените концентрации на този замърсител са между 1.04 и 1.3 пъти над средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър.
Причина за замърсяването е пренос на въздушни маси със завишени концентрации по този показател от трите топлоелектрически централи в енергиен комплекс „Марица изток”. Регионалната екоинспекция в Стара Загора е дала предписание на операторите за предприемане на необходимите мерки за ограничаване емисиите на серен диоксид , включително и извеждане на работещите мощности.
Лошите атмосферни условия и наличието на мъгла задържат серния диоксид в близост до земната повърхност и не позволяват неговото разсейване. Това също е причина за регистрираните по-високи стойности на този замърсител в атмосферния въздух.
В екоинспекцията продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух.