Дирекции национални паркове

  В работно време Извън работно време
ДНП „Пирин“  0898 779 942 0898 779 942
ДНП „Рила“  0884 111 400 0884 111 400
ДНП „Централен Балкан“ 066/ 801 277 0884 031 197