102 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в поредното издание на националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2017/2018 г.

24 януари 2018 | 14:05

102 проекта на ученици от І-ХІІ клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12. 09. 2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.

Тазгодишното поредно издание на конкурса ще продължи до 1 юни 2018 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни в сградата на Министерство на здравеопазването. Наградите за финалистите ще бъдат: 9 предметни, по три във всяка възрастова категория, съответно за първо, второ и трето място; 3 поощрителни награди, по една във всяка възрастова категория І-ІV клас, V-VІІІ клас и ІХ-ХІІ клас, като и една специална награда за най-добро представяне в подхода „Предай нататък”.

Проектите, отговарящи на регламента са 102, като в категорията от І-ІV клас са допуснати – 31 проекта; от V до VІІІ клас – 44 проекта и от ІХ до ХІІ клас – 27 проекта.

Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

Номинираните проекти в трите възрастови групи можете да видите на сайта на Министерството на здравеопазването:

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/102-proekta-na-uchenici-ot-cyalata-strana-sa-dopus/