242 197 лв. са преведени на 12 общини на територията на РИОСВ – Стара Загора от наложени санкции през 2007 г.

20 март 2008 | 11:20


242 197 лв. са преведени на 12 общини на територията на РИОСВ – Стара Загора от наложени санкции през 2007 г.
Съгласно Закона за опазване на околната среда, 80 % от наложените санкции при констатирани замърсявания на компонентите на околната среда се превеждат на общините, на чиято територия се намират обектите -замърсители.
За 2007 г. от наложени санкции на община Сливен са преведени общо 6 085 лв., на община Тунджа - 3 245 лв., на община Ямбол – 2 259 лв. и на община Нова Загора – 6 310 лв.
По бюджета на 8 общини от област Стара Загора са постъпили следните средства по наложените от РИОСВ – Стара Загора санкции: на община Гурково – 82 лв., на община Мъглиж са преведени -133 лв., 797 лв. са постъпили по бюджета на община Братя Даскалови, 2 671 лв. в община Казанлък и 122 535 лв. на община Павел баня. Останалите средства са преведени на община Стара Загора – 12 622 лв., на община Раднево – 27 869 лв. и на община Гълъбово – 57 589 лв.
Според чл. 65, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, тези средства трябва да се изразходват от общините за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските им програми за околна среда.