35 чувалa с отпадъци бяха събрани около сградата на РИОСВ – Велико Търново

26 март 2023 | 10:33

Експерти на РИОСВ - Велико Търново и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) се включиха в кампанията на Министерството на околната среда и водите за почистване на замърсени терени за 2023 г. – „Да сложим точка на замърсяването“.

Днес беше почистен районът около инспекцията, подходите към спирка „Качица“ и към сградата на БКС.

В инициативата взеха участие 26 служители, които събраха 35 чувала с отпадъци, предимно пластмасови бутилки, опаковки и хартия. В храстите и между дърветата бяха открити стари гуми, части от автомобили и други битови отпадъци.