3D  модели на Царево ще подпомагат дейността на експертната комисия след наводненията

13 септември 2023 | 15:44
  • Те са достъпни за свободно ползване на сайта на МОСВ

Цифров модел, създаден в резултат на фотограметрично заснемане на Царево, ще подпомогне оценката на общото състояние на територията след наводнението в региона като нанесени щети, количествени параметри на пораженията и засегнатите територии.

Безпилотна летателна система, включваща два апарата, е извършила заснемането на щетите в община Царево. В допълнение към фотограметричното заснемане е извършено и пълно лазерно заснемане с технологията LiDAR на двете дерета, чийто отток доведе до бедствието, сполетяло района.

Технологията LiDAR (Light Detection and Ranging) се прилага за наземно 3D лазерно сканиране. Подобно заснемане осигурява възможност да се установят причинно-следствените връзки между географската среда и водните количества преминали през територията.

И двата модела са достъпни за свободно ползване на сайта на МОСВ:

LIDAR

Царево

https://cloud.rockrobotic.com/share/773bb303-090b-4be5-ad2b-6b72ad194798

Нестинарка

https://cloud.rockrobotic.com/share/1f9397ce-4aa6-4814-860a-6d6ca8f3963d

Фотограметрия

Царево

https://cloud.pix4d.com/dataset/1629099/map?shareToken=f6753205-ab70-40fc-9a4f-d78f90cabc12

Заснемането на Царево е изготвено от Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии към СУ „Свети Климент Охридски“. Академичният център подпомага работата на временната междуведомствена експертна комисия, създадена от Министерски съвет, ръководена от заместник-министър Петър Димитров, която  извършва проверка на инфраструктурата след наводненията в община Царево.  

Сътрудничеството между университетската организация и МОСВ е пример за добро взаимодействие между държавата и научната общност.