Архив Доклади относно постъпили заявления за достъп до обществена информация в МОСВ, РИОСВ, БД, ДНП и ИАОС до 2017 г.

Доклад относно постъпли заявления за достъп до обществена информация в МОСВ, РИОСВ, БД, ДНП и ИАОС за периода 01.01-30.06.2013 г.

Доклад относно постъпили заявления за достъп до обществена информация в МОСВ, РИОСВ, БД, ДНП и ИАОС за периода 01.07-31.12.2013 г.

Доклад относно постъпили заявления за достъп до обществена информация в МОСВ, РИОСВ, БД, ДНП и ИАОС за периода 01.01-30.06.2014 г.

Доклад относно постъпили заявления за достъп до обществена информация в МОСВ, РИОСВ, БД, ДНП и ИАОС за периода 01.07-31.12.2014 г.

Доклад относно постъпили заявления за достъп до обществена информация в МОСВ, РИОСВ, БД, ДНП и ИАОС за периода 01.01-30.06.2015 г.

Доклад относно постъпили заявления за достъп до обществена информация в МОСВ, РИОСВ, БД, ДНП и ИАОС за периода 01.07-31.12.2015 г.

Доклад относно постъпили заявления за достъп до обществена информация в МОСВ, РИОСВ, БД, ДНП и ИАОС за периода 01.01-30.06.2016 г.

Доклад относно постъпили заявления за достъп до обществена информация в МОСВ, РИОСВ, БД, ДНП и ИАОС за периода 01.07-31.12.2016 г.

Доклад относно постъпили заявления за достъп до обществена информация в МОСВ, РИОСВ, БД, ДНП и ИАОС за периода 01.01-30.06.2017 г.

Доклад относно постъпили заявления за достъп до обществена информация в МОСВ, РИОСВ, БД, ДНП и ИАОС за периода 01.07-31.12.2017 г.