Автоматичните станции не отчитат превишения вследствие на настъпилата авария в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

27 май 2008 | 11:10


Автоматичните измервателни станции в кв. Долно Езерово, ж. к. Меден Рудник и оптичната система OPSIS в Бургас към 13.00 часа днес не отчитат превишения на вредни емисии във въздуха, вследствие на настъпилата авария в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.
В 10.30 ч. екоинспекцията е уведомена от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за аварийно изключване на ТЕЦ на основната площадка на комбината. Посочената причина за аварията е пропуск в линията за питателна вода (линията за водоподаване). Аварийно са били спрени и всички технологични инсталации, захранвани от ТЕЦ с електроенергия и пара. Към момента работят 4 инсталации, които са с независимо захранване.
РИОСВ-Бургас извършва непрекъснато наблюдение на състоянието на атмосферния въздух в прилежащите райони. До момента няма получени сигнали за наднормено замърсяване на въздуха в районите около основната площадка на комбината.
От дружеството предприемат мерки за своевременно отстраняване на аварията, довела до спиране на ТЕЦ и привеждане на инсталациите в готовност за технологичен пуск. РИОСВ-Бургас уведоми общини Бургас и Камено при необходимост да предприемат мерки за осведомяване на населението.