Басейнова дирекция събра ученици от 6 държави на открит урок във Варна

08 ноември 2019 | 16:50

На 7.11.2019 г. експертите на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна изнесоха презентация в открит урок на тема „Да спестим водата като природен ресурс“. В инициативата участваха повече от 54 ученици и учители от  Италия, Португалия, Испания, Румъния, Турция и България.

Поканата дойде от ОУ „Йордан Йовков“ във Варна – партньор на БДЧР в повишаване на осведомеността в прилагане на Мярка 5 в изпълнение на Морската стратегия на България. Мероприятието, чийто домакин беше България, е в рамките на международен проект по програма „Еразъм +“, в който участват ученици от 5 и 6 клас от шестте държави.

Децата се запознаха с дейността на институцията, методите за мониторинг на повърхностни и подземни води. По време на срещата беше представен реален сигнал от лятото за наличие на умряла риба във Варненското езеро. Децата влязоха в ролята на експерти еколози и изчислиха процентното завишение на показателите от проверката като: разтворен кислород, pH, БПК5, азот амониев, азот нитратен, общ азот, общ фосфор и др. спрямо нормата по закон и определиха причината за измиране на рибата.

На крайбрежната алея и градския плаж децата почистиха офицерския плаж на Варна от пластмаса, гуми, фасове и други отпадъци, натрупани през лятото.