Благотворителен търг на абстрактна картина в помощ на дивата природа ще се проведе тази неделя в Пловдив

05 февруари 2024 | 14:50

Жителите и гостите на Пловдив са поканени на 11 февруари, неделя, в 16:00 часа в Пловдивски културен институт на ул. „Иван Перперлиев“ № 5 на благотворителен търг на картината „Плетеницата на живота“ с автор нашумялата абстрактна художничка Диана Димова – TRAXI. Инициативата се осъществява от авторката с подкрепата на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

Със събраните средства ще бъдат подпомогнати дейности на БДЗП, свързани със защитата на пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus) – приоритетен за опазване и застрашен от изчезване защитен на територията на цялата страна вид, вписан в категорията „уязвим“ на Червената книга на Република България. Птицата се приема като индикатор за състоянието на старите гори, но е слабопроучена.

Средствата от продажбата на картината ще бъдат използвани от неправителствената организация за изработване и поставяне на къщички за гнездене и инсталиране на фотокапани в района на Белочерковския рид в Западни Родопи. Това ще позволи видът да бъде проучен по-задълбочено, да се оценят правилно различните заплахи за него и да се изготви стратегия за повишаване на гнездовия успех на тези симпатични пернати, активни предимно през нощта и затова рядко наблюдавани.

Подробности за събитието, което ще позволи на защитената птица пернатонога кукумявка да получи своя шанс за защита и оцеляване, можете да видите на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив (https://plovdiv.riosv.com/main.php).