Близо 8,6 млн. лв. за дейности по опазване на околната среда са одобрени от правителството

01 юли 2021 | 13:23

По предложение на министъра на околната среда и водите Асен Личев правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 8 584 747 лева по бюджета на Министерство на околната среда и водите за 2021 г. за нуждите на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). По този начин тежестта в бюджета на МОСВ намалява с близо 8,6 млн. лв.

Средствата ще бъдат използвани за разплащане на договори, свързани с изпълнението на проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата на местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.

Допълнителното финансиране към бюджета на МОСВ се осигурява със средства по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Средствата са остатък от приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове от инсталации чрез търг според Закона за ограничаване изменението на климата. При одобрение на извършените разходи от управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” средствата ще бъдат възстановени на ПУДООС.