Борислав Сандов събра представители на държавата, местната власт и бизнеса на дискусия за устойчивото развитие и зелената икономика

23 май 2022 | 17:52

Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов днес участва в кръгла маса на тема „Държавни политики и устойчив бизнес“. Домакин на събитието беше областният управител на Пловдив Йордан Иванов. Участваха изпълнителни директори и ръководители на водещи бизнеси в региона, директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив и кметове на общини.

Министър Сандов съобщи пред участниците, че 50 млрд. лв. ще влязат в българската икономика до няколко години. Това ще се стане по редица финансови инструменти – европейското финансиране по оперативните програми, Националния план за възстановяване, Фонда за справедлив преход. „Опазването на природата и целите за декарбонизация не са пречка за бизнеса“, обърна се той към присъстващите. „Дори напротив, това е възможност за иновативни решения и за висока ресурсна ефективност. Екологичните практики са основа за устойчив бизнес модел, който създава множество икономически предимства за дружествата“, каза министърът.

Областният управител Йордан Иванов сподели, че за него е истинско предизвикателство да седне на една маса с бизнеса и подчерта, че вратите на администрацията му са отворени за всяка фирма, чиито усилия са насочени към екологичната и социалната отговорност.

Цветелина Цветанова-Вайзбрук – ръководител на Балканския институт за устойчиво развитие и сътрудничество, по чиято инициатива се организира кръглата маса, представи 17-те цели за устойчиво развитие на ООН от Програма 2030. Програмата е инструмент от значение в национален, европейски и световен план, за да се гарантира стабилна, устойчива и просперираща икономика. Тя акцентира върху нуждата (и донякъде липсваща част в управлението и на бизнеса, и на администрацията в страната ни) от активна комуникация със заинтересованите страни и необходимостта да се постигне баланс на интересите.

Министър Сандов подчерта, че това е първата от поредица срещи с инвеститорите у нас, която цели да се обсъди устойчивото развитие, преминаването към зелена енергия и представянето на успешни проекти на фирмите.

Сред активните участници в кръглата маса бяха представителите на „Клъстер Тракия“ – икономическа зона, “Шнайдер електроник България”, PSS Manufacturing, “Омникар”, “Ханон Системс”, КЦМ, “Милара интернешънъл”, Веолия и други. 

“Веолия” – компания с 230 000 служители в света – представи проектите си, насочени към постигане на енергийна и ресурсна ефективност, между които СПСОВ „Кубратово“ като отличен пример за публично-частно партньорство. Въведената в експлоатация когенерационна система за производство на зелена енергия дава възможност на дружеството да отговори на предизвикателствата на енергийната криза  и това позволява днес фирмата да е единственият ВиК оператор, който не е поискал повишаване на крайните цени за потребителите си от КЕВР.

Бяха споделени и други „зелени“ бизнес практики като използване на утайките от пречиствателните станции за наторяване и обогатяване на почвата, опазване на биоразнообразието в и около прилежащите зони на производствените предприятия. „Тракия икономическа зона“ беше отличена като един от шестте бизнеса в Европа, посочени от Комитета по регионално развитие на Европейския парламент за първенци в решаването на проблемите на климата чрез декарбонизация.