България премина успешно Петия кръг на Международната оценка на напредъка в рамките на СОР28 в Дубай

05 декември 2023 | 14:59

Експерти от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) представиха днес напредъка на България в постигане на целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. в рамките на Международна оценка на напредъка, проведена по време на СОР28 в Дубай.

България е преизпълнила своята цел за 2020 г. за намаляване на емисиите на парникови газове, съвместно с другите държави-членки на ЕС.

Представянето на постигнатите намаления, както и основните политики и мерки  в областта на изменението на климата, е важна референция за ефективността на провежданата от страната ни политика  на глобално ниво пред всички страни по Рамковата конвенция на Организацията на Обединените Нации по изменение на климата (РКООНИК) и Парижкото споразумение.

След представяне на напредъка панелът беше отворен за въпроси и отговори от всички 192 страни по Конвенцията. Екипът на дирекция „Политика по изменение на климата“ на МОСВ се представи успешно в отговор на проявения интерес и серия от въпроси от Индия, Австралия, Обединеното Кралство, Китай и др.