Календар 11.01.2018

  • МОСВ одобри ОВОС на проекта за магистрала „Русе – Велико Търново“

    11 януари 2018 | 17:31

    Висшият експертен екологичен съвет при МОСВ предлага на министъра на околната среда и водите да издаде решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за одобряване на инвестиционното предложение за „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“. На заседанието днес беше разгледан комбиниран вариант с изпълнение на ...

  • Установени са три нови растителни вида в „Централен Балкан“

    11 януари 2018 | 14:45

    Три нови вида висши растения за територията на Национален парк „Централен Балкан“ са установени през 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Паркът. Полският окситропис (Oxytropis campestris (L.) DC.) е представител на семейство „Бобови“, за който доскоро се считаше, че обитава само Рила и П...