Календар 05.03.2018

  • РИОСВ – Смолян започна преброяването на дивата балканска коза в Западните Родопи

    05 март 2018 | 11:01

    Регионална инспекция по околната среда и водите в Смолян изпълнява редица дейности в областта на съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси. РИОСВ е регионален орган на управление на биологичното разнообразие. Сред приоритетните за опазване на видовете, разпространени на територията й е Бал...