Календар 08.05.2018

  • Трите мечета, спасени край Доспат заминават за реадаптация в Гърция

    08 май 2018 | 13:52

    Министерство на околната среда и водите даде разрешение трите мечета, които бяха открити изоставени от майка си в района на яз. „Доспат“ да заминат за реадаптация в гръцкия център „Арктурус“. Мечетата, които са на възраст около 3 месеца, бяха открити на 21. 04. 2018 г. край село Барутин, община Доспат. Те бяха настанени в Па...

  • Излюпиха се първите пеликанчета в резервата „Сребърна“

    08 май 2018 | 12:40

    В колонията на къдроглавия пеликан, в поддържан резерват „Сребърна“, се излюпиха първите малки, наблюдавани чрез системата от видео камери. Първоначално с поколение се сдобиха птиците на наколните платформи, но малки има и в гнездата, изградени на тръстиковия остров. Това е третият, този път успешен, опит на защитените птици за създада...