Календар 01.08.2018

 • LIFE започна онлайн обучение за подготовка на проекти по подпрограма „Действия по климата“

  01 август 2018 | 16:39

  От днес Националното звено за контакт по програма LIFE в България предоставя онлайн обучение за подготовка на проектни предложения за покана`2018 по подпрограма „Действия по климата“. Обучението ще подпомогне бенефициентите, кандидатстващи по текущата покана, с практически съвети и указания за изготвянето и подаването на проектни предл...

 • Севлиево, Дряново и Сухиндол изграждат инсталации за преработка на отпадъци по ОПОС

  01 август 2018 | 13:30

  Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци с общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. Проектът включва две инсталации за компостиране на територията на Севлиево и Дряново и изграждане на площадка за компостиране на място за община Сухиндол. Съоръженията ще обслужват над 42 00...

 • РИОСВ - Пазарджик изпрати за лечение защитени видове птици

  01 август 2018 | 12:45

  Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик през юли изпрати за лечение и доотглеждане в спасителен център три щъркела, две сови и шипобедрена костенурка. Повечето от откритите птици са млади екземпляри, паднали от гнездата си при опит за летене и получили различни наранявания. Сигналите са подадени от Пазарджик, Белово, Септември...