Календар 09.10.2018

  • Не е установено наднормено замърсяване на въздуха край сметището в Ихтиман

    09 октомври 2018 | 16:08

    Експерти от РИОСВ – София следят  на място ситуацията при горящото депо за битови отпадъци край Ихтиман. Не са установени превишения в нормите за качеството на атмосферния въздух при населените места в района. Горящото депо е бивше общинско сметище за битови отпадъци, което е закрито предвид факта, че не отговаря на нормативните изискван...