Календар 01.03.2019

  • НДЕФ отправи нова покана по схемата за подпомагане покупката на електромобили

    01 март 2019 | 13:00

    Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправи нова, шеста по ред покана по схемата за насърчаване използването на електромобили. По нея могат да кандидатстват централната администрация и нейните териториални подразделения, както и общините. Набирането на формуляри за кандидатстване започва днес и е с краен срок на приемане на документи 01.04.2019...