Календар 03.05.2019

  • Конфискувани змиорки бяха пуснати в река Дунав

    03 май 2019 | 10:45

    Експерти на Регионалните инспекции по околната среда и водите във Варна и Русе се включиха в акцията по освобождаване на змиорки в река Дунав край Силистра вчера. Екземплярите са от вида европейска змиорка (Anguilla Anguilla, Linnaeus, 1758) и попадат под защитата на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фаун...