Контакти

ПРЕСЦЕНТЪР

адрес: София, 1000 Бул. „Княгиня Мария Луиза“ №22

тел: 02/980 87 34; 02/940 62 24

press@moew.government.bg

pressclip@moew.government.bg

www.moew.government.bg