Календар 21.05.2019

  • България и Румъния ще си сътрудничат в опазването на водите, въздуха и биоразнообразието

    21 май 2019 | 13:52

    Министърът на околната среда и водите Нено Димов, вицепремиерът и министър на околната среда на Румъния Грациела Гаврилеску и министърът на водите и горите Йоан Денеш подписаха днес в Букурещ Меморандум за разбирателство между Министерството на околната среда и водите на Република България, Министерството но околната среда и Министерството на горит...

  • На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

    21 май 2019 | 11:12

    На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие. Темата за тази година е „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашата здраве“. Целта е вниманието да се фокусира върху биологичното разнообразие като основа за нашата храна и здраве и като ключов катализатор за трансформиране на хранителните системи и подобряв...