Календар 04.09.2019

  • Издаден е акт за спиране на два от генераторите на „Топлофикация - Перник“

    04 септември 2019 | 18:17

    Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Перник днес издаде принудителна административна мярка за спиране на дейността на парогенератори 4 и 5 на „Топлофикация - Перник“ . Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса, в нарушение на издаденото комплексно разрешително на друж...

  • Започнаха дейностите по проект за устойчиво управление на Национален парк „Рила“

    04 септември 2019 | 11:02

    Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков и директорът на Дирекция „Национален парк Рила“ дадоха официален старт на строително-рехабилитационните дейности по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и о...