Календар 03.01.2020

  • На „Феникс Плевен“ не са разрешени дейности по изгаряне на отпадъци

    03 януари 2020 | 14:02

    Във връзка със започналата проверка на разследващите органи за дейността на фирма „Феникс Плевен“ ЕООД, РИОСВ Плевен предоставя следната информация: „Феникс Плевен” ЕООД има издаден регистрационен документ съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по третиране на неопасни отпадъци...