Календар 08.01.2020

  • България не е разрешавала внос на болнични отпадъци нито от трети страни, нито от ЕС

    08 януари 2020 | 12:16

    По повод спекулативни изявления в публичното пространство на лидера на БСП Корнелия Нинова, в които се твърди, че министърът на околната среда и водите е предоставил с писмо информация за 734 хил. тона отпадъци за последните 5 год., внесени от трети страни, включително болнични, които най-вероятно ще бъдат изгорени, Министерството на околната среда...

  • РИОСВ - Русе ще изпълнява нов проект в резервата „Сребърна“

    08 януари 2020 | 10:53

    РИОСВ - Русе е бенифициент по нов проект, който се финансира по Оперативна програма Околна среда  2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“. Проектът е с наименование „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддъ...