Календар 04.03.2020

  • Проверено е състоянието на находището на пролетно ботурче в Осенец

    04 март 2020 | 15:11

    Експерти от РИОСВ – Русе извършиха ежегодния мониторинг на състоянието на естественото находище на пролетно ботурче (Cyclamen coum) в землището на село Осенец, област Разград. Проверката е извършена във фазата на цъфтеж на защитеното растение. Границите на защитена местност  „Находище на пролетно ботурче“ са маркирани с бяла ...