Календар 20.03.2020

  • Отбелязваме Световния ден на водата с мотото „Водата и изменението на климата“

    20 март 2020 | 18:10

    Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Темата на Световния ден на водата през 2020 г. е „Водата и изменението на климата“ – тема, която поставя акцент върху  неразривната връзка между тях. Кампанията цели да се ...

  • Започва обществено обсъждане за обявяването на десет нови защитени зони

    20 март 2020 | 14:00

    Започва обществено обсъждане за обявяването на десет нови защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. На интернет страницата на МОСВ днес са публикувани проектозаповедите за обявяване на: - защитена зона BG0000119 „Трите братя”, разположена в землищата на гр. Айтос, и с. Лясково, община Айтос, облас...