Календар 21.03.2020

  • РИОСВ-София и БДИБР проверяват сигнал за оцветяване на р. Тополница

    21 март 2020 | 18:38

    Служители на РИОСВ-София, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и лаборaторията към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) извършват проверка по сигнал получен днес  в 11 ч. за оцветяване на р. Тополница в района на село Поибрене, община Панагюрище. Установено е, че днес сутринта е имало авария в дренажната система на х...