Календар 27.03.2020

  • Още 20 контейнера с отпадъци бяха върнати в Италия от пристанище Варна

    27 март 2020 | 17:37

        Днес 20 контейнера с италиански отпадък бяха натоварени на кораб и отпътуваха от пристанище "Варна-запад", след като беше прието от италианска страна официалното искане за реекспорт на министъра на околната среда и водите Емил Димитров към италианския компетентен орган по прилагане на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превозите на ...