Календар 22.05.2020

  • Министър Димитров обяви три нови защитени територии

    22 май 2020 | 16:13

    През месец май са обнародвани три заповеди на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитени територии - две защитени местности и една природна забележителност. Със Заповед № РД – 208 от 05.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите е обявена защитена местност „Средно поречие на река Негованка“, в землищата...