Календар 03.06.2020

  • Министър Димитров утвърди графика за използване на водите от комплексните и значими язовири за юни

    03 юни 2020 | 11:25

      Министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди графика за използване на водите от комплексните и значими язовири за месец юни. Министерството на околната среда и водите управлява водите на 52 броя комплексни и значими язовира, като ежедневно следи състоянието им. При прогноза за очакван голям приток МОСВ дава предписания за кон...

  • 5 юни – Световен ден на околната среда ‘2020

    03 юни 2020 | 11:15

    За 2020 година темата на Световния ден на околната среда е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата (act #ForNature). По...