Календар 04.06.2020

  • Три екоинституции провериха розоварна в с. Слатина

    04 юни 2020 | 17:38

    Днес служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка по сигнал на гражданин за замърсяване на река Стряма от розоварна в с. Слатина, общ. Карлово....