Календар 11.06.2020

  • Върнахме пореден тир с отпадъци на Италия

    11 юни 2020 | 19:05

    На 21 януари тази година след подаден сигнал до РИОСВ – Монтана бе установен незаконен превоз на отпадъци по смисъла на Регламент 1013. Товарът, представляващ пластмасови отпадъци с нееднороден състав в насипно състояние, не е придружаван от документацията, изискваща се по регламента, а получателят е отказал приемането на отпадъците. Днес ти...

  • Наложена е нова принудителна административна мярка на „ТЕЦ - Бобов дол“

    11 юни 2020 | 16:27

    Експерти от РИОСВ-Перник и РИОСВ-София извършиха комплексна проверка на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД в направления „Въздух“, „Отпадъци“, „Комплексни разрешителни“ и „Води“. Установени бяха несъответствия с екологичното законодателство. Съставени са протоколи и е наложена принудителна администрати...