Календар 12.06.2020

  • Отнето е разрешението за дейности с отпадъци на фирма „ТОН ЕКО“ ЕООД

    12 юни 2020 | 13:30

    В изпълнение на издадена от министъра на околната среда и водите заповед, на 08.06. 2020 г. експерти от МОСВ и РИОСВ – Монтана извършиха проверка на фирма „ТОН ЕКО“ ЕООД, площадка град Лом. При проверката е установено, че складираните на площадката на дружеството опасни отпадъци надвишават многократно разрешеното количество в изда...